Vervolgtraining teams

Scholingsaanbod: multidisciplinair

Voor instellingen met multidisciplinaire teams bestaat de mogelijkheid van een eendaagse vervolgtraining. Voorwaarde is dat de psychologen (KP, GZ) en artsen die verantwoordelijk zijn voor de intakes de driedaagse training hebben gevolgd.

Doel

De nog niet getrainde disciplines kennis laten maken met het gevolgenmodel en te laten ontdekken hoe zij vanuit de eigen specifieke expertise een maximale bijdrage kunnen leveren aan de diagnostiek en behandeling van de patiënten.

Programma

Het programma voor deze dag wordt in samenspraak met de aanvragende instelling opgesteld. Globaal zou het programma er als volgt uit kunnen zien:

  • Introductie gevolgenmodel (plenair)
  • Uitwerken casus is subgroepjes (oefening)
  • Inventarisatie van geschikte interventies per discipline (oefening)
  • Teambesprekingen volgens het gevolgenmodel (oefening)
  • Valkuilen in de multidisciplinaire behandeling van patiënten met SOLK

 

Accreditatie

Er is geen accreditatie aangevraagd. Indien gewenst kan na afloop een certificaat worden verstrekt

Voor nadere informatie info@gevolgenmodel.nl