Gevolgenmodel

Wat is het gevolgenmodel?

Het gevolgenmodel is een van de modellen die gebruikt worden bij de diagnostiek van patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). Andere modellen zijn het BPS model en het SCEGS model. Het BPS model wordt gebruikt om de biologische, psychologische en sociale oorzaken van kortdurende SOLK in kaart te brengen. Het SCEGS model dat in de huisartsenpraktijk gebruikt wordt, is daar een uitbreiding van en brengt de somatische, cognitieve, emotionele, gedragsmatige en sociale dimensies van de klacht in kaart.

Het gevolgenmodel gaat verder dan het SCEGS model en wordt ingezet bij langer bestaande klachten. U identificeert heel precies de gevolgen die, die specifieke klacht bij die specifieke patiënt in stand houden en gebruikt deze voor het opstellen van een gepersonaliseerd behandelplan dat tot doel heeft de omstandigheden voor het herstel van de klachten te optimaliseren.