3-Daagse training DvGM

Driedaagse training diagnostiek volgens het gevolgenmodel (DvGM)

Doel

U leert om bij patiënten met zowel deels verklaarde als onverklaarde lichamelijke klachten met of zonder psychiatrische co-morbide stoornissen, een gepersonaliseerd behandelplan op te stellen op basis van de diagnostiek volgens het gevolgenmodel welke bestaat uit de volgende stappen: 1) in kaart brengen van de lichamelijke klacht, de ideeën over en betekenis van de klacht, en de emotionele, gedragsmatige, lichamelijke en sociale gevolgen van de klacht; 2) controleren of de elementen van het model een logisch consistent geheel vormen; 3) vaststellen van de belangrijkste in stand houdende gevolgen; 4) formeren van de vicieuze cirkel en 5) selecteren van de interventies en vaststellen van de volgorde waarin de interventies worden aangeboden.

Doelgroep

De training is bedoeld voor psychologen (klinisch psychologen, psychotherapeuten, eerstelijns psychologen) en orthopedagogen die patiënten met SOLK behandelen. Andere BIG geregistreerde behandelaren die aan de training willen deelnemen worden verzocht contact op te nemen info@gevolgenmodel.nl

Werkvorm

In voorbereiding op de training bestudeert u de literatuur en werkt u de eerste opdracht uit. Tijdens de training worden in interactieve presentaties inhoudelijk aspecten toegelicht en toegepast op de door u meegebrachte casus. Daarnaast wordt gewerkt met opdrachten en oefeningen (individueel of in kleine groepen).

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd en eerder toegekend door KNMG ABAN cluster 1, 2  en 3  (18 punten); FGzPt (18 punten) VGCt (18 punten)

Actuele informatie is te vinden op de websites van de accrediterende verenigingen of instanties.

Cursusprijs

€ 961,95 (inclusief 21% BTW (€ 166,95), inclusief literatuur). U ontvangt na uw inschrijving een factuur.

Annuleringsvoorwaarden

Klik hier om de annuleringsvoorwaarden te bekijken

 

Programma download

btn-downloadDownload hier het programma.

Download programma