Workshop EMDR bij SOLK

Workshop EMDR bij SOLK

Traumatische ervaringen en de daaruit volgende posttraumatische stress reacties kunnen een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van lichamelijke klachten. Traumabehandeling (EMDR) is geïndiceerd als de onverwerkte traumatische herinneringen de lichamelijke klachten in stand houden. Het doel van de inzet van EMDR is om door verwerking van de in stand houdende herinneringen de omstandigheden voor het herstel van de klacht te optimaliseren. Voorwaarde voor het realiseren van dit doel is een heldere casusconceptualisatie en zorgvuldige targetselectie. In de meeste gevallen zal gebruik gemaakt worden van het standaardprotocol om de herinnering aan de ingrijpende gebeurtenis(sen) te verwerken. Voor een optimaal effect zijn er een aantal specifieke aandachtspunten in de toepassing van dit protocol bij deze doelgroep. Daarnaast kan gebruik van het Lichamelijke Sensatie Protocol geïndiceerd zijn. In de workshop wordt de rol van traumatische herinneringen bij het in stand houden van SOLK toegelicht en geoefend met het Lichamelijke Sensatie Protocol. De toepassing van het Lichamelijke Sensatie Protocol zal op verschillende punten geïllustreerd worden aan de hand van videofragmenten.

Doel

U leert om bij patiënten met lichamelijke klachten een casusconceptualisatie op te stellen, relevante targets te selecteren en de voor deze populatie specifieke problemen in het EMDR-proces te herkennen en op te lossen. U oefent met de toepassing van het Lichamelijke Sensatie Protocol.

Doelgroep

EMDR-behandelaren die werken met patiënten met lichamelijke klachten.

Toelatingseis

Minimaal een VEN erkende EMDR basistraining.

Werkvorm

Plenaire presentaties en oefenen in kleine groepjes.

Accreditatie

VEN: Vakinhoudelijke scholing (smal): 6 punten
FGZPt: Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog: 8 punten

Cursusprijs

€ 295 (inclusief 21% BTW (€ 51,20)), inclusief cursusmateriaal.

Annuleringsvoorwaarden

Klik hier om de annuleringsvoorwaarden te bekijken