Appetizer

Appetizer

In het kader van bij- en nascholing van professionals die werken met patiënten met SOLK, kunnen we een programma aanbieden van en halve dag waarin de deelnemers kennismaken met de diagnostiek volgens het gevolgenmodel.

Na een inleiding waarin de methode wordt toegelicht  (1,5 uur) worden enkele casussen besproken die vooraf door deelnemers zijn ingestuurd (1,5 uur).

Voor nadere informatie info@gevolgenmodel.nl